20130328_214654.jpg
Toader Laurentiu

Miercurea Ciuc
Str.Libertatii nr.8
Harghita

Mob: 0722 589650
E-mail: laurentiu@destinemciuc.com
Asigurarea de anulare a calatoriei, cunoscuta generic sub numele de "Asigurare STORNO", vine in sprijinul agentiilor de turism si a clientilor acestora, oferindu-le protectie ambilor în cazul unor evenimente absolut imprevizibile.

Obiectul asigurarii consta în suportarea de catre Asigurator a penalitatilor in tot sau in parte care îi revin Asiguratului conform clauzelor de anulare sau retragere a turistului, asa cum sunt impuse de tour-operatorul extern sau prevazute in contractul de comercializare a serviciilor turistice, ca urmare a anularii calatoriei datorita aparitiei unui eveniment asigurat.

Pot fi preluate în asigurare pachete de servicii turistice ce pot contine transport, cazare si alte servicii.Suma Maxima Asigurata: 2.500 € / persoana, dar nu mai mult de 7.500 € / contract pentru serviciile turistice (inclusiv biletele de avion).

Perioada de asigurare valabilitatea acestei polite începe cu ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare, insa nu mai devreme de 30 de zile anterioare datei destinate prestarii primului serviciu turistic achizitionat prin contractul de comercializare a serviciilor turistice. Polita de asigurare este valabila numai daca prima de asigurare este incasata in aceeasi zi in care se efectueaza prima plata pentru pachetul de servicii turistice.

Acoperirea politei de anulare a calatoriei este structurata pe 2 intervale de timp:

1. Intre 30 de zile calendaristice (inclusiv) si 14 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii in calatorie, unde acoperirea este mai permisiva

2. Mai putin de 14 zile calendaristice (exclusiv) înainte de data plecarii in calatorie, când posibilitatea de a returna banii este conditionata de anumite restrictii care sunt trecute în conditiile politei care se poate cere anularea calatoriei si rambursarea cheltuielilor de catre societatea de asigurare

A. Anularea calatoriei cu peste 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii în calatorie

În cazul anularii calatoriei cu peste 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care se poate face dovadaprin documente care atesta plata, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare adecesului Asiguratului.

B. Anularea calatoriei între 30 zile calendaristice (inclusiv) si 14 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie

În cazul în care Asiguratul decide anularea calatoriei între 30 zile calendaristice (inclusiv) si 14 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care poate face dovada prin documente care atesta plata, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare a unuia dintre urmatoarele evenimente asigurate:
decesul Asiguratului ori a unui membru al familiei sau a sotului/sotiei acestuia;
imobilizarea datorata unor vatamari corporale grave sau unor îmbolnaviri, în urma carora este necesara spitalizarea Asiguratului ori a unui membru al familiei, împreuna cu care urma sa calatoreasca, cu conditia ca perioada de spitalizare sa cuprinda si data începerii calatoriei;
citarea Asiguratului pentru a fi parte într-un proces civil care nu se poate desfasura decât în prezenta acestuia si al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate; se acopera doar citatiile emise ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic, în situatia în care instanta nu accepta efectuarea calatoriei ca motiv de amânare a înfatisarii Asiguratului la proces;
citarea Asiguratului pentru a fi martor în fata unei instante civile ori penale într-un proces al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate; se acopera doar citatiile emise ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic, în situatia în care instanta nu accepta efectuarea calatoriei ca motiv de amânare a înfatisarii Asiguratului la proces;
domiciliul sau resedinta Asiguratului a devenit de nelocuit, cu maxim 14 zile înainte de începerea calatoriei, datorita unui incendiu, trasnet, explozii, cutremur, alunecarii de teren, furtunii, inundatiei, caderii de copaci, impactului datorita unui accident aviatic, ori datorita furtului prin efractie sau tentativei de furt prin efractie, toate acestea numai în masura în care se impune prezenta motivata a Asiguratului la domiciliul sau resedinta sa, dovedite prin acte emise de organele de constatare prevazute de lege ori de catre reprezentantii Asiguratorului;
accidentul rutier, survenit cu maxim de 48 de ore anterioare datei la care ar trebui prestat primul serviciu turistic, dovedit prin acte emise de organele de politie abilitate, ce implica direct Asiguratul;
greve ale transportatorilor care cauzeaza o încetare pentru cel putin 48 de ore consecutive a serviciilor turistice de transport si care împiedica în mod obiectiv deplasarea Asiguratului;
urmatoarele evenimente legate de copii nenascuti ai Asiguratului: cazurile de nastere prematura, neprovocata, precum si complicatii ale sarcinii pâna in saptamâna 31 de sarcina (inclusiv);
mobilizarea Asiguratului în servicii militare sau alternative civile, cu conditia ca autoritatea competenta sa nu recunoasca rezervarea calatoriei ca motiv de amânare a mobilizarii;
intentarea unei actiuni de divort (sau o actiune echivalenta în cazul separarilor amiabile) catre curtea competenta imediat înainte de momentul afectarii calatoriei împreuna a sotilor;
C. Anularea calatoriei cu mai putin de 14 zile calendaristice înainte de data plecarii în calatorie

În cazul în care Asiguratul decide anularea calatoriei, cu mai putin de 14 zile calendaristice înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care poate face dovada prin documente care atesta plata, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare a urmatoarelor evenimente asigurate:
decesul Asiguratului ori a unui membru al familiei sau a sotului/sotiei acestuia;
imobilizarea datorata unor vatamari corporale grave sau unor îmbolnaviri, în urma carora este necesara spitalizarea Asiguratului ori a unui membru al familiei, împreuna cu care urma sa calatoreasca, cu conditia ca perioada de spitalizare sa cuprinda si data începerii calatoriei;
citarea Asiguratului pentru a fi parte într-un proces civil care nu se poate desfasura decât în prezenta acestuia si al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate; se acopera doar citatiile emise ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic, în situatia în care instanta nu accepta efectuarea calatoriei ca motiv de amânare a înfatisarii Asiguratului la proces;
citarea Asiguratului pentru a fi martor în fata unei instante civile ori penale într-un proces al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate; se acopera doar citatiile emise ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic, în situatia în care instanta nu accepta efectuarea calatoriei ca motiv de amânare a înfatisarii Asiguratului la proces;
domiciliul sau resedinta Asiguratului a devenit de nelocuit, cu maxim 14 zile înainte de începerea calatoriei, datorita unui incendiu, trasnet, explozii, cutremur, alunecarii de teren, furtunii, inundatiei, caderii de copaci, impactului datorita unui accident aviatic, ori datorita furtului prin efractie sau tentativei de furt prin efractie, toate acestea numai în masura în care se impune prezenta motivata a Asiguratului la domiciliul sau resedinta sa, dovedite prin acte emise de organele de constatare prevazute de lege ori de catre reprezentantii Asiguratorului;
accidentul rutier, survenit cu maxim de 48 de ore anterioare datei la care ar trebui prestat primul serviciu turistic, dovedit prin acte emise de organele de politie abilitate, ce implica direct Asiguratul;
greve ale transportatorilor care cauzeaza o încetare pentru cel putin 48 de ore consecutive a serviciilor turistice de transport si care împiedica în mod obiectiv deplasarea Asiguratului;
urmatoarele evenimente legate de copii nenascuti ai Asiguratului: cazurile de nastere prematura, neprovocata, precum si complicatii ale sarcinii pâna in saptamâna 31 de sarcina (inclusiv);
mobilizarea Asiguratului în servicii militare sau alternative civile, cu conditia ca autoritatea competenta sa nu recunoasca rezervarea calatoriei ca motiv de amânare a mobilizarii;
intentarea unei actiuni de divort (sau o actiune echivalenta în cazul separarilor amiabile) catre curtea competenta imediat înainte de momentul afectarii calatoriei împreuna a sotilor;
Excluderi

A. Excluderi generale, aplicabile în toate cazurile:
Asiguratorul nu are nici o raspundere si nu datoreaza indemnizatii în baza prezentei polite, daca anularea calatoriei a fost prilejuita de:
a) comiterea sau încercarea de comitere cu intentie de catre Asigurat ori Beneficiar a unor fapte penale;
b) operatiuni de razboi, declarat sau nu;
c) operatiuni teroriste îndreptate direct sau indirect asupra persoanei Asiguratului;
d) contaminare sau poluare, din orice cauza;
e) evenimente ca: tulburari civile, lock-out, alte asemenea;
f) influente directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
g) producerea de catastrofe naturale;
h) sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
i) consecintele toxicomaniei si alcoolismului;
j) neacordarea vizei de intrare in tara de tranzit sau de destinatie.

B. Excluderi valabile numai pentru biletele de avion la curse de linie:

Societatea nu preia riscul de anulare a calatoriei cu avionul din oricare alte motive decât imposibilitatea companiei aeriene de a onora serviciile de transport asumate prin vânzarea biletelor de avion.

C. Evenimente si consecinte ale acestora care nu sunt cuprinse în asigurare în cazurile în care anularea calatoriei se face între 14 zile calendaristice (inclusiv) si 4 zile calendaristice (inclusiv) sau cu mai putin de 3 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie sau înainte de data plecarii în calatorie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one